בני 55 ומעלה? יש לנו את הפתרון המושלם בשבילכם

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה מחזיר עטרה ליושנה ומאפשר בתנאים מסוימים לחזור ולמשוך כספים הוניים במשיכה חד פעמית מקופת גמל, תוך תשלום מס רווחי הון בשיעור 15% על רווח נומינאלי במקום 25% על רווח ריאלי.

מהו תיקון 190, מהם התנאים הנדרשים כדי ליהנות ממנו ולאיזה גילאים הוא מתאים. על כך נשיב במאמר זה.

קצת היסטוריה

עד שנת 2008 לצד קרנות הפנסיה וביטוחי מנהלים, עמדו לרשות החוסכים גם מוצרי קופות הגמל – מוצרי חיסכון פנסיוני המיועדים לצבירה לתקופת הפנסיה וללא כיסוי ביטוחי, שאפשרו משיכה של הכספים לאחר 15 שנות חיסכון או לאחר גיל 60, במשיכה הונית ללא תשלום מס.
בשנת 2008 נקטה המדינה בצעד קיצוני שבו נקבע כי כספים שנצברו בקופות גמל החל משנת 2008 ואילך, ניתן יהיה לפדות רק על דרך קצבה החל מגיל 60.

המהלך הפטרנליסטי גרף לא מעט ביקורת בעיקר מצד מי שצברו מספיק כספים כדי להנות מקצבה שמספיקה לצרכי היום יום, ומעוניינים להחליט בעצמם כיצד לאזן בין הרצון והצורך בקצבה, לבין מימוש כספים במשיכה הונית לעשות בהם כרצונם.

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה מתקן במידה מסוימת את העיוות שנוצר בשנת 2008 ומאפשר אפיק חיסכון נוסף לצד אפיקי החיסכון הפנסיוני, שכספיו הופכים נזילים לבני 60 ומעלה בהטבות מס משמעותיות.

מה מאפיין את תיקון 190 ומהם התנאים הנדרשים למימושו?

תיקון 190 יוצר אפיק חיסכון נוסף לצד אפיקי החיסכון הפנסיוני הקיימים, אליו ניתן להפקיד בכל גיל ובכל סטטוס העסקה (שכיר, עצמאי וכיו"ב) כאשר ההפקדות הן במעמד של עצמאי. החיסכון מתנהל בקופת גמל (או כל מוצר פנסיוני אחר המאפשר זאת) בהתאם למסלול ההשקעה שנבחר על ידי החוסך, וניתן לממש אותו החל מגיל 60 באחת הדרכים הללו או בשילוב של שתיהן:
1. למשוך את הכספים (למעט רובד החיסכון הראשון כפי שיפורט בהמשך) או חלק מהם תוך תשלום מס מופחת על הרווחים בשיעור %15 נומינלי במקום %25 ריאלי
2. לנייד למוצר קצבתי ולהגדיל את הקצבה החודשית הפטורה מבלי לשלם מס רווחי הון.

מהם התנאים למשיכת הכספים לפי תיקון 190?

1. החוסך עבר את גיל 60
2. החוסך צבר במוצר קצבתי כלשהו קצבה חודשית שאינה פוחתת נכון לשנת 2021 מסך 4,498 ש"ח ("סכום הקצבה המזערית"). סכום הקצבה המזערית מתעדכן מידי שנה
3. הטבת המס במשיכה ניתנת רק על מה שהופקד מעבר ל"רובד הראשוני". הרובד הראשוני מוגדר נכון לשנת 2021 כסך של 34,452 ש"ח אותו מחויב החוסך להפקיד לטובת חיסכון פנסיוני.
מי שביצע באותה שנת מס הפקדה חודשית בשיעור של 16.5% מסך ההכנסה שלו ורוצה לנצל את הטבות המס במשיכה על מלוא הסכום, יידרש להציג אישור מהחברה המנהלת או חברת הביטוח המנהלת את החיסכון הפנסיוני שלו המעיד על כך שהופקד אצלה הרובד הראשוני. במקרה זה ניתן יהיה להתייחס לכל מה שהופקד בחיסכון לפי תיקון 190 כ"רובד המשני" המוכר כולו להטבת מס רווחי הון.

מהם יתרונות ההשקעה בקופת גמל לפי תיקון 190?

● דמי ניהול אטרקטיביים מהצבירה בלבד
● מגוון רחב של מסלולי השקעה
● מעבר בין מסלול למסלול אינו נחשב לאירוע מס
● מתאים גם לעצמאים וגם לשכירים
● הטבות המס לאחר גיל 60
● גמישות במועדי ההפקדה – ניתן להפקיד מידי חודש, או אחת לתקופה
● גמישות באופן מימוש הכספים – משיכה הונית, משיכה על דרך של קצבה או שילוב בין השניים
● כל עוד סביבת הריבית נמוכה, יתרון משמעותי לחוסך במיסוי המתבסס על רווח נומינאלי על פני מיסוי הרווח הריאלי
● במקרה של פטירה בטרם עת לפני גיל 75, המוטבים יכולים למשוך את הכספים בפטור ממס רווחי הון. אם העמית נפטר לאחר גיל 75, המוטבים יהיו חייבים במס רווחי הון בשיעור 15% על הרווח הנומינאלי בעת המשיכה
● מעבר בין דורי – ניתן למנות מוטבים בקופה שיהיו זכאים לכספים ללא תלות בצוואה או צו ירושה

בני 50 עד 60? יש לנו את הפתרון המושלם בשבילכם

העובדה שהכספים ניתנים למימוש על דרך של משיכה או העברתם לקצבה פטורה החל מגיל 60, הופכת את אפיק החיסכון לפי תיקון 190 לאחד האטרקטיביים ביותר לכל מי שמתקרב לגיל 60 או עבר אותו, ויכול ליהנות מפירות ההשקעה ומהטבות המס.

אנליסט, בית השקעות שנוסד בשנת 1985 הוא מבתי ההשקעות הוותיקים והמקצועיים בניהול קופות גמל והוא מציע מגוון רחב של מסלולי השקעה בעלי רמות סיכון משתנות המותאמים לכל שלב בחיים.

מדיניות ההשקעות של מסלול קופת הגמל "אנליסט לבני 50-60" מבוססת על פיזור נכסים פיננסיים המותאמים למי שמבקשים לממש בעשור הקרוב את הכספים תוך איזון בין נכסים בעלי פוטנציאל תשואה גבוה יותר לנכסים הנחשבים סולידיים.
הקצאת הנכסים במסלול 50-60 היא בין 40%-50% מניות, ויתר הנכסים נחלקים בין אג"ח קונצרני לאג"ח ממשלתי של מדינת ישראל.

לנתוני התשואה ב"אנליסט קופת גמל לבני 50-60"

לצד מסלול השקעה זה קיימים מסלולי השקעה נוספים בעלי רמת סיכון גבוהה יותר וביניהם קופת הגמל "אנליסט גמל מניות" ו"אנליסט גמל מניות חו"ל", לצד מסלולים בעלי רמת סיכון נמוכה דוגמת "אנליסט שקלי קצר", כך שכל חוסך יוכל למצוא את תמהיל ההשקעות המתאים לו ב מבחינת הגיל, צרכים והעדפות הסיכון.

המומחים של אנליסט עומדים לרשותכם וישמחו לסייע לכם ולקרובים לכם להתאים את המוצר המתאים לצרכיכם.


המידע שמופיע לעיל הינו מידע תמציתי בלבד ואין בו כדי למצות או להוות תחליף להוראות כל דין, רשות מוסמכת או נהלי החברה, כפי שיהיו מעת לעת. אנליסט קופות גמל בע"מ עוסקת בשיווק פנסיוני ולה זיקה למוצרים המנוהלים והמשווקים על ידה. אין לראות באמור בדף זה משום ייעוץ או שיווק פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/ שיווק פנסיוני או ייעוץ מס המתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של כל אדם. אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי.