כל מה שרציתם לדעת על קרן השתלמות

(ולא תמיד ידעתם מה לשאול)

בין אם אתם שכירים ובין אם עצמאים, קרן השתלמות היא אחד ממוצרי החיסכון האטרקטיביים ביותר שיש, בזכות השילוב בין משך החיסכון הנוח, לבין הטבות המס המשמעותיות.

מה מאפיין קרן השתלמות, מי זכאי לפתוח, מהן הטבות המס ומתי אפשר למשוך את הכספים? על כך נשיב במאמר זה.

מהי קרן השתלמות

קרן השתלמות היא מוצר חיסכון לטווח בינוני הנהנה מהטבות מס. במרבית המקרים הכספים הצבורים בקרן הופכים נזילים וניתנים למשיכה ללא קנסות וללא תשלום מס רווחי הון (בכפוף לתקרה) בתוך 6 שנים ממועד ההפקדה הראשון.

שלא כמו פנסיית חובה, קרן השתלמות היא מוצר וולנטרי, כלומר המעסיקים אינם מחויבים להעניק אותה לעובדיהם. יחד עם זאת עובדים רבים נהנים מקרן השתלמות מכוח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה או בעקבות משא ומתן עם המעסיק כחלק מתנאי העסקה.

עצמאים רשאים לפתוח לעצמם קרן השתלמות והם נדרשים בהצגת מסמך מרשויות המס המעיד על היותם עצמאים רשומים כתנאי לפתיחת החשבון.

ההפרשה החודשית לקרן השתלמות לשכירים עומדת בד"כ על שיעור של 10% מהשכר כאשר 7.5% הם על חשבון המעסיק ו –2.5% הם על חשבון העובד. הטבות המס על הפקדות לשכירים ניתנות עד להפקדה מתוך שכר חודשי של 15,712 ש"ח. מהפקדות על שכר מעבר לסכום זה, יגבה מהכספים במועד המשיכה מס רווחי הון בשיעור 25% וכן ינוכה מס מהשכר בעת ההפקדה.

עצמאים מפקידים את מלוא הסכום עבור עצמם וככלל אין מגבלה על הסכום אותו הם יכולים להפקיד לקרן השתלמות אולם מרבית העצמאים מפקידים בהתאם להטבות המס הניתנות על ההפקדה. נכון לשנת 2021 סכום ההפקדה השנתי המוכר לצורך הוצאה עומד על סך 11,835 ₪ ואילו תקרת ההפקדה השנתית שהרווחים עליה פטורים ממס רווחי הון עומדת סך על 18,480 ₪.

מתי אפשר לממש את הכספים?

אחד היתרונות הבולטים ביותר בקרן השתלמות, הוא שמדובר במוצר הפיננסי היחידי שנהנה מהטבות מס משמעותיות ולא צריך להמתין עד הפנסיה כדי לממש אותו. ככלל, קרן השתלמות הופכת להיות נזילה וניתנת למשיכה ללא קנסות ומס רווחי הון (בכפוף לתקרה) לאחר 6 שנים ממועד ההפקדה הראשון.

מי שעבר יותר ממקום עבודה אחד, צבר כמה קרנות השתלמות כמספר המעסיקים שהפקידו לו. במקרה כזה, אם חלפו 6 שנים ממועד ההפקדה הראשון לקרן הראשונה, הוא יוכל לבצע "השלכת ותק" על החשבון השני בהתקיים התנאים הבאים:
1. לא נמשכו כספים מאף אחד מהחשבונות;
2. אין הפקדות חופפות;
3. לפחות חשבון אחד הוא במעמד "עמית שכיר".

יחד עם זאת, אם אין צורך חיוני בכספים, במרבית המקרים ההמלצה תהיה להמשיך ולחסוך בקרן ההשתלמות מבלי למשוך את הכספים. כל עוד לא נמשכים הכספים, הצבירה בקרן שומרת על הנזילות שלה לרבות ההפקדות החדשות. אולם מרגע שנמשך אפילו חלק קטן מהקרן, נסגר החשבון להפקדות חדשות, וההפקדות הנוספות מנותבות לחשבון חדש שיהפוך להיות נזיל בחלוף 6 שנים.

יתרונות נוספים של קרן השתלמות

שלא כמו מוצרי חיסכון פנסיוני אחרים, בקרן השתלמות דמי הניהול נגבים מהצבירה בלבד ואין רכיב נוסף מתוך ההפקדה. שיעור דמי הניהול המקסימלי עומד על 2% לשנה, אולם מרבית החוסכים נהנים מהטבות בין אם במסגרת הסדר מהמעסיק או ארגון כלשהו ובין אם במסגרת אישית, וככל שהצבירה או ההפקדה הצפויה לחשבון גבוהה יותר, כך מטבע הדברים יעלה גם כוח המיקוח של החוסך.

בנוסף, ניתן למצוא בקרן השתלמות מגוון רחב של מסלולי השקעה בדרגות סיכון משתנות ותמהיל השקעות שונה וניתן לעבור בקלות בין מסלול למסלול מבלי שהדבר ייחשב אירוע מס וללא מגבלה על מספר העברות שניתן לבצע.

קרן השתלמות יכולה לשמש גם ככרית ביטחון להגדלת הפנסיה, וניתן לנייד אותה או חלק ממנה למוצר קצבתי (קרן פנסיה או ביטוח מנהלים) וכך להגדיל את הקצבה החודשית ולהנות מהטבות המס על הקצבה החודשית הניתנות למי שהגיעו לגיל הפרישה מהעבודה.

הלוואה בתנאים נוחים

יתרון נוסף בקרן השתלמות הוא היכולת לקבל הלוואה בתנאים נוחים. לרוב מתאפיינות ההלוואות בריבית נמוכה יותר מהלוואות בנקאיות. כאשר קרן ההשתלמות נזילה, נטילת הלוואה על פני משיכה עדיפה בעיקר כאשר הריבית על ההלוואה נמוכה יותר מהתשואה המושגת על קרן ההשתלמות, יתרון שהופך משמעותי עוד יותר בזכות הפטור ממס רווחי הון.

הלוואה כתחליף למשיכה, מאפשרת  להמשיך לחסוך בקרן כך שההפקדות החדשות ממשיכות להצטבר בקרן, נהנות מתשואה (ככל שישנה) ושומרות על האופי הנזיל של הכספים.

גובה ההלוואה המקסימלי מוגבל לשיעור של 50% מגובה הסכום הצבור בקרן השתלמות שאינה נזילה ושיעור של 80% מגובה הסכום הצבור בקרן השתלמות נזילה. אולם כל בקשת הלוואה נבחנת לגופה, והחברות המנהלות אינן מחויבות לאשר עד הסכום המקסימלי.

אנליסט מציעה ללקוחותיה מגוון רחב של מסלולי השקעה בקרן ההשתלמות בעלי רמות סיכון משתנות המתאימות לכל אחד ואחת ולכל העדפת סיכון.


* אנליסט קופות גמל בע"מ ("החברה") עוסקת בשיווק פנסיוני ולה זיקה למוצרים המנוהלים והמשווקים על ידה. האמור אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני המתחשב בנתונים, ברמת הסיכון ובצרכיו המיוחדים של כל אדם, אלא כמידע כללי בלבד. המידע שמופיע לעיל הינו מידע תמציתי בלבד, ואין בו כדי למצות או להוות תחליף להוראות כל דין, רשות מוסמכת או נהלי החברה והוא רלבנטי למועד פרסומו. אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי. החברה אינה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאות מכל סוג שהוא, ישירים או עקיפים, שייגרמו למי שמסתמך על האמור, כולו או חלקו.