מדיניות שמירת פרטיות ואבטחת מידע

באנליסט מתייחסים לשמירת פרטיות הלקוחות כבעלת ערך גבוה ומבינים כי הפרטיות חשובה ללקוחות המבקרים באתר זה. דף זה מתאר את מדיניות אבטחת המידע ושמירת הפרטיות בה אנו נוהגים.

באתר אינטרנט זה של אנליסט נאסף מידע כללי על המבקרים באתר כגון – מספר המבקרים באתר, העמודים בהם הם מבקרים, מהיכן הגיעו המבקרים לאתר ומשך הזמן שארך הביקור באתר. יש להדגיש כי המידע הכללי על המבקרים באתר מיועד לצרכי עיבוד סטטיסטי על ידי מערכת גוגל אנליטיקס וגורם לכך שנדע לשפר את השירותים הניתנים באמצעות האתר ותכניו. המידע האמור נאסף באופן אנונימי כך שלא ניתן לשייך אותו לזהות של הלקוח.

המידע הכללי לגבי המבקרים באתר נאסף תוך שימוש בתיקיה ממוחשבת לצרכי מאגרי מידע ("cookie") "עוגיה" (WEB SERVER LOG). ה"עוגיה" היא פיסת מידע אשר נשלחת מהאתר אל המחשב של המבקר/משתמש ומאוחסנת בדיסק הקשיח של המבקר/משתמש. השימוש ב"עוגיה" נועד לשם מעקב אחרי ביקורים חוזרים באתר. למרות שבמקרים מסוימים שולחת אנליסט "עוגיות" למחשבי המבקרים, אין אנו יודעים את זהותם או את פרטיהם האישיים של אותם מבקרים, אלא אם אותם מבקרים בחרו לספק את פרטיהם המזהים לאנליסט. כאמור המידע הכללי בנוגע למבקרים באתר משותף לחברות השונות של אנליסט, והינו נאסף ונאגר לשם שיפור תוכן האתר, שיפור איכותו והשירותים שניתנים דרכו בדיקת טיב השירותים הניתנים באמצעותו.

הגנה וסודיות על מידע אישי

על אף האמור לעיל, העולם המודרני והטכנולוגיה המתפתחת באופן מהיר מציבים, מעבר ליתרונות הגלומים בהתפתחות זו, גם לא מעט סכנות וסיכונים, בדגש על פרטיותו של האזרח והגנה על שלמות המידע אודותיו. אנליסט  משקיעה מאמצים ומשאבים רבים בשמירה והגנה על פרטיות לקוחותיה, וזאת, בין היתר, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ובאמצעות שימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות.
בכל הקשור למידע אישי המצוי באתר האינטרנט, אבטחת המידע נועדה, בין היתר, לאמת את זיהוי הלקוח המבקש לגשת לנתוניו האישיים וכן להצפין את נתוני הלקוח המוצגים באתר והמועברים אליו, וזאת באמצעות שימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. לאור זאת, לפני קבלת שירותים הכרוכים בשימוש במידע אישי, יתבקש הלקוח לציין פרטי זיהוי אישיים, ולעבור הליך זיהוי ואימות כתנאי לקבלת השירות.
ההתקשרות בין תוכנת דפדפן האינטרנט של הלקוח ובין השרת של אנליסט מתבצעת בצורה מוצפנת ומאובטחת תוך שימוש בשיטות הצפנה התואמות את הסטנדרטים והתקנים הנהוגים בארץ ובעולם באתרי האינטרנט, ואשר מטרתם למנוע חשיפת המידע האישי, המועבר ברשת האינטרנט, בפני גורמים זרים, ובכך להגן על פרטיות הלקוח באנליסט מתעדכנים באופן שוטף בהתפתחויות בעולם טכנולוגיות המידע ואבטחת המידע, מתוך מגמה לספק ללקוחות את ההגנה הטובה ביותר האפשרית מפני שימוש שלא כדין במידע. עם זאת, ייתכנו סיכונים שונים במסגרת השימוש באתר, הכוללים בין היתר: מתקפות סייבר, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, יישומי תוכנה, חשיפה ו/או גילוי מידע מתוך מאגרי מידע לצד ג', התחזות, טעויות, תקלות, השבתה, גילוי ו/או שינוי מידע ע"י מי שאינו מורשה לכך ויוצב'. אנליסט  ו/או מי מטעמה ו/או מי מבעלי המניות ו/או עובדיה ו/או נושאי המשרה בה לא יהיו אחראים לכל נזק או הפסד ו/או הוצאה העלולים להיגרם למשתמש בגין ו/או בקשר עם השימוש באתר.

מידע אישי כגון שם, כתובת, דואר אלקטרוני, פרטי התקשרות, או כל מידע אחר נאסף לאחר שהמבקר התבקש לספקו כדי לקבל שירותים מאנליסט, והוא נאסף ונשמר במאגרי החברה. המידע הנ"ל נאסף על ידי אנליסט אך ורק אם ניתן מרצונו החופשי של המבקר ו/או במקרים בהם הוא נחוץ לשם עריכת הסכם מחייב בין אנליסט ו/או מי מבין חברותיה לבין המבקר. המידע ייאסף וישמר במאגרי החברה גם לצורכי שליחת מידע שיווקי באם המבקר ביקש לקבלו, וכשהחברה תעשה סקרים מקוונים מעת לעת.

שימוש באמצעי זיהוי וגישה לאתר 

אופן ההזדהות של המשתמש באתר ו/או אמצעי האבטחה שיימסרו למשתמש לצורך כניסה לאתר ולקבלת המידע הינם אישיים וסודיים והמשתמש מתחייב לשמור עליהם בסודיות ולא להעבירם לידיעתו או לשימושו של צד שלישי כלשהו.

אמצעי זהירות כנגד הונאות באינטרנט

לקוחות של ארגונים פיננסיים הינם יעד לתרמיות וניסיונות הונאה של גורמים זדוניים המנסים לאסוף פרטים רגישים לצורך גישה לא מורשית לחשבונות שלהם או לצורך גניבת מידע רגיש כגון מספרי כרטיסי אשראי.

לדוגמא איסוף של פרטים רגישים, בין השאר, על ידי שליחת דואר אלקטרוני למספר גדול של אנשים, בתקווה שכמה מהם באמת לקוחות של אותו ארגון, העשויים לספק את הפרטים. לרוב תצורת הודעת דוא"ל תהיה דומה להודעה לגיטימית המגיעה מהארגון משום שהן כוללות לוגו של הארגון, ניסוח משפטים מעוררי אמון, ניסוח משפטים הקוראים בדחיפות להחלפת סיסמה או הזנת מידע רגיש אחר וכדומה.

להלן שורה של כללים והמלצות שיסייעו לך לשמור ולהגן על הפרטים המשמשים אותך בגלישה באתר אנליסט :

כיצד תזהו שאתם גולשים באזור המאובטח באתר אנליסט : חברת אנליסט לא פונה באופן יזום ללקוחותיה באמצעות הדוא"ל לצורך עדכון פרטים או נתונים אישיים [מלבד פניה יזומה ללקוחות מנותקי קשר לצורך איתור].

הכתובת המופיעה בדף הכניסה לחשבון האישי באתר אנליסט , מורכבת מהאותיות https (עם "s" בסוף), המעידה על תקשורת מוצפנת, (ולא http)
לחצו על סמל המנעול המופיע במסכים הדורשים את הזדהות הלקוחות. המנעול מופיע בסרגל בחלק התחתון של הדפדפן (אשר מופיע בחלק העליון).
לחיצה כפולה על המנעול, תציג תעודה דיגיטלית המאשרת שמדובר באתר של אנליסט . יש לוודא שהתעודה הונפקה עבור אנליסט ושהיא עדיין בתוקף.

שימוש בסיסמה

אופן ההזדהות של המשתמש באתר הינו אישי וחסוי.
יש להימנע מהצגת הסיסמה באופן גלוי.
אין למסור את הסיסמה לאנשים אחרים, בין אם תוך כדי שיחה ובין אם דרך האינטרנט, גם אם הגורם מזדהה כנציג אנליסט.
אין לשמור את הסיסמה בקובץ על גבי המחשב כדי למנוע את גניבת הקובץ על ידי גורם זדוני.

פנייה לאנליסט 

ככל שקיימים פרטים או נתונים שגויים אודותיך באתר, ו/או ידוע לך על מקרה של פגיעה בפרטיות של אדם ו/או אם הנך מעוניין להסיר את שמך מרשימות התפוצה של החברה, הנך מוזמן ליצור עמנו קשר טלפוני במספר 4993*.

במידה ומתעורר חשד כי בוצעה פעולה בלתי חוקית או ניסיון כלשהו לבצע פעולה כלשהיא, העלולה להוות פגיעה בפרטיות או במנגנון ההזדהות כפי שתואר לעיל נודה על עדכוננו בדבר.

כללי

אנליסט שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות. עדכונים כאלה יפורסמו באתר ויקבלו תוקף מחייב במועד פרסומם. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של אתר זה או ממדיניות זו, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר זה.

אנו מודים לך על תשומת לבך והבנתך.