חיסכון לכל ילד – הדרך ללמד ילדים איך לחסוך כבר מגיל צעיר

"קופת גמל חיסכון לכל ילד" הינה אחת מתוכניות החיסכון, החשובה ביותר עבור ילדכם. כדי לייצר רובד משמעותי של חיסכון, חשוב להשקיע מחשבה בבחירת המסלול ובהפקדת ההורים לצד ההפקדה השוטפת של המדינה (לא להסתפק רק בה). ככל שהחוסך צעיר יותר יש הגיון השקעתי בבחירת מסלול מוטה מניות שמעצם טבעו הינו מסלול בעל סיכון גבוה שלאורך שנים עשוי להניב תשואות גבוהות יותר על פני מסלולי השקעה סולידיים*.
מה מאפיין את תכנית "חיסכון לכל ילד", איזה סוגי מסלולים ישנם ואיך מגדילים את החיסכון?
על כל אלה נשיב במאמר זה.

מהי תכנית "חיסכון לכל ילד"?
בשנת 2017 יצאה לפועל אחת התוכניות החשובות בכל הנוגע למתן תשתית כלכלית ראשונית לילדינו, תכנית "חיסכון לכל ילד". בבסיס התכנית, חיסכון לילדים בסבסוד המדינה באמצעות המוסד לביטוח לאומי, שמפקיד מדי חודש כ- 51 ₪ (50 ₪ צמוד למדד) עבור כל ילד רשום במדינת ישראל. בנוסף להפקדה על חשבון המדינה, רשאים ההורים להגדיל את הסכום ולהפקיד מדי חודש כ- 51 ₪ נוספים מתוך קצבת הילדים המשולמת להם על ידי המוסד לביטוח לאומי, כך שהסכום שיופקד מדי חודש יעמוד על כ-102 ₪.

בהתאם לתכנית, יבחרו ההורים האם להפקיד את הכספים בתכנית חיסכון ייעודית באחד הבנקים, או להפקיד כספים בקופת גמל ייעודית בחברות ביטוח או בבית השקעות אם בחרו ההורים לפתוח קופת גמל בבית השקעות או חברת ביטוח, הם יכולים לבחור את מסלול ההשקעה בהתאם לדרגת הסיכון המועדפת עליהם.

מהם תנאי התכנית ומתי רשאים הילדים למשוך את הכספים?
בהתאם לתנאי התוכנית, יפקיד המוסד לביטוח לאומי הפקדות חודשיות לחיסכון החל מיום היוולדו של כל ילד רשום במדינת ישראל ועד להגיעו לגיל 18. בנוסף, יופקד לחיסכון לכל ילד שנולד לאחר שנת 2017 מענק בסך כ-250 ש"ח בגיל 3 ומענק נוסף באותו הסכום בגיל 12 לבנות ובגיל 13 לבנים (מי שנולדו לפני שנת 2017 יקבלו את המענק בסכום אחד במרוכז בגיל 18).

דמי הניהול במסגרת תכנית החיסכון נקבעו על שיעור שנתי של % 0.23, והם משולמים על ידי המדינה כל עוד הילד לא הגיע לגיל 21. המשמעות היא כי ההורים אינם נדרשים לשאת בעלויות נוספות כלשהן לפחות עד הגיעו של הילד לגיל 21.

הורי הילד נדרשים לבחור היכן ינוהל החיסכון בתוך 6 חודשים ממועד היוולדו. במידה ולא בחרו, יבחר הגוף המנהל על ידי המוסד לביטוח לאומי בהתאם למודל ברירת המחדל והכספים יופקדו במסלול השקעה בעל סיכון מועט שלטווח הארוך עלול להתבטא בתשואה ממוצעת נמוכה יותר מאשר במסלולים האחרים אך מאידך הינו בעל סיכון נמוך יותר . לכן חשוב להשקיע בבחירת הגוף המנהל ומסלול ההשקעה במקום לתת למדינה לבחור, מה גם שלא ניתן לנייד חסכון המתנהל בבנק לקופת גמל, מה שעלול להפוך את הבחירה של המדינה לבלתי הפיכה.

עם הגיעם של הילדים לגיל 18, הם יהיו רשאים למשוך את הכספים או חלקם רק באישור ההורים. לאחר גיל 21, יוכלו הילדים למשוך את הכספים או חלקם ללא צורך בקבלת אישור. במועד המשיכה ינוכה מהסכום הנמשך מס רווחי הון ריאליים בשיעור 25%.

ילדים שלא ימשכו את הכספים עד גיל 21, ייהנו ממענק נוסף בסך של כ- 510 ₪ (נכון לשנת 2021) שיופקד לחשבונם. כמובן שהילדים יכולים שלא למשוך את הכספים גם לאחר גיל 21, ולהמשיך ליהנות מהתשואות והאפקט המצטבר של הריבית דריבית שהופך משמעותי יותר ככל שמשך החיסכון הולך ועולה.

מה המשמעות של רמות הסיכון במסלולי ההשקעה?
בסביבת ריבית נמוכה המקשה על חסכונות בנקאיים להשיג תשואות טובות, לחיסכון באמצעות קופת גמל יש יתרון. לרשות החוסכים בקופות גמל עומדים 3 מסלולי חיסכון ברמות סיכון שונות: מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט, מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני ומסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר. כל מסלול מציע תמהיל השקעות המבוסס על דרגת הסיכון שנבחרה, וככלל קיים מתאם בין דרגת הסיכון לסיכוי לתשואה עודפת לאורך זמן*. בנוסף, ישנם גופים שמנהלים בנוסף למסלולים אלו, גם מסלול שמתנהל בהתאם לכללי ההלכה היהודית ומסלול שמתנהל לכללי השריעה האסלאמית.

ככלל כאשר בוחרים מדיניות השקעה ומסלול השקעה, נהוג בראש ובראשונה להתייחס אל מימד הזמן וככל שמשך ההשקעה ארוך יותר, נהוג לבחון השקעה בנכסים תנודתיים יותר, ולצמצם אותם ככל שמתקרב מועד מימוש הכספים.

קופת הגמל לחיסכון לכל ילד שבניהול אנליסט מציעה 3 מסלולי השקעה וביניהם מסלול השקעה לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר שמדיניות ההשקעה שלו מבוססת בעיקר על השקעה במניות וניירות ערך סחירים אחרים. המסלול מתאים לכל מי שמחפש השקעה בסיכון גבוה יחסית מתוך מטרה ליהנות מפוטנציאל תשואה גבוה יותר לאורך זמן**, אך לצד הבנה של הסיכונים האפשריים שקיימים בהשקעה בנכסים תנודתיים.

לנתוני התשואה במסלול "אנליסט חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר"

מי שחושש ממסלול השקעה בעל סיכון גבוה, יכול לבחור במסלול השקעה בסיכון בינוני או מסלול השקעה בסיכון מועט. במסלולים אלה, שיעור ההשקעה במניות יורד בהתאמה ואילו שיעור ההשקעה באג"ח ממשלתי ואג"ח קונצרני עולה.

חשוב לדעת, כי מי שבחר לנהל את כספי "חסכון לכל ילד" בקופת גמל, רשאי בכל עת לשנות מסלול השקעה מבלי שהדבר יחשב אירוע מס, וכך להתאים את דרגת הסיכון בהתאם למשך החיסכון שנותר.
יתרון נוסף לבחירה בניהול החיסכון בקופת גמל, היא שניתן לנייד חסכון המתנהל בקופת גמל בחברה אחת, לקופת גמל בחברה אחרת, מבלי שהדבר יחשב אירוע מס וללא קנסות.

מדוע כדאי לשקול להוסיף לתשלום המדינה גם את ההפקדה של ההורים?
בחסכון לתקופות ארוכות, לצד הגידול בקרן (ההפקדות החודשיות נטו), עשוי להיות גם גידול משמעותי באפקט הריבית דריבית. ואם ההורה יבחר להפקיד בנוסף להפקדת מדינה את הסכום המירבי (51 ₪) מידי חודש בחודשו, הרי שסכום הקרן יוכפל וסכום החיסכון צפוי לגדול עוד יותר בזכות האפקט המצטבר של הריבית דריבית.

הדוגמה הבאה תמחיש את השפעת הפקדת הסכום הנוסף על החיסכון בהנחות תשואה שונות:
משך חיסכון 18 שנים
תשואה שנתית ממוצעת: % 2*
בהפקדה של 51 ₪ לחודש, שווי הקרן – 11,016 ₪. שווי התשואה – 2,253 ₪. בסך הכל יעמוד החיסכון (קרן+תשואה) על סך 13,269ש"ח**.
בהפקדה של 102 ₪ לחודש, שווי הקרן- 22,032 ₪. שווי התשואה – 4,484 ₪. בסך הכל יעמוד החיסכון (קרן+תשואה) על סך 26,516 ש"ח**.

משך חיסכון 18 שנים
תשואה שנתית ממוצעת: % 5*
בהפקדה של 51 ש"ח לחודש, שווי הקרן – 11,016 ₪. שווי התשואה – 6,793 ₪ ובסך הכל יעמוד החיסכון (קרן + תשואה) על סך 17,809 ש"ח**.
בהפקדה של 102 ₪ לחודש, שווי הקרן – 22,032 ₪. שווי התשואה – 13,587 ש"ח ובסך הכל יעמוד החיסדכון (קרן + תשואה) על סך 35,619 ₪**.

ככל שהתשואה השנתית הממוצעת תהיה גבוהה יותר, סכום החיסכון יגדל משמעותית. עוד ניתן לראות, כי לאורך השנים, מסלולי השקעה כדוגמת מסלול ההשקעה בסיכון מוגבר המבוססים על השקעה במניות השיגו לאורך זמן תשואות עודפות על פני מסלולי השקעה אחרים, לכן, ככל שהחוסך צעיר יותר, יש היגיון לבחירה במסלול מוטה מניות משום שלחוסך צעיר יש זמן רב יותר להתאושש ממשברים בשוק ההון ככל שאלו ישנם, ולצד תוספת ההפקדה הנוספת מטעם ההורים, יוכלו הילדים ליהנות בבוא היום מרובד ראשוני של חיסכון שיאפשר להם להתחיל ברווחה את חייהם הבוגרים.

לבחירה בקופת חיסכון לכל ילד באתר המוסד לביטוח לאומי

רוצים להגדיל את החיסכון עוד יותר? קופת גמל להשקעה תעשה בשבילכם את העבודה
הורים המבקשים ליצר לילדיהם חיסכון משמעותי שיוכל לשמש בסיס אמיתי לילדים לתחילת חייהם, יכולים לצד ההפקדה בקופת הגמל "חיסכון לכל ילד" לפתוח גם קופת גמל להשקעה על שמם או על שם הילדים, לפי בחירתם.

מהי קופת גמל להשקעה?
קופת גמל להשקעה היא מוצר חיסכון שכל אחד ואחת יכולים לפתוח ללא קשר לסטטוס התעסוקתי. לקופת הגמל להשקעה ניתן להפקיד מדי שנה עד 70,000 ש"ח (בתוספת מדד), לבחור מתוך מגוון מסלולי השקעה את המסלול המתאים לכם ביותר וליהנות מהיתרונות הללו:
● כספים נזילים בכל עת
● מגוון רחב של מסלולי השקעה
● ניתן לעבור ממסלול השקעה אחד לאחר, מבלי שהדבר יחשב כאירוע מס
● דמי ניהול אטרקטיביים
● לאחר גיל 60, ניתן להעביר את הכספים או חלק מהם למוצר קצבתי וליהנות מפטור מלא ממס רווחי הון.

אנליסט מנהלת 7 מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות כך שההורים יכולים למצוא את תמהיל ההשקעה המתאים להם ולילדיהם.

לניוד חיסכון לכל ילד של אנליסט


*אנליסט קופות גמל בע"מ ("החברה") עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ) ולה זיקה למוצרים המנוהלים והמשווקים על ידה. האמור אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני המתחשב בנתונים, ברמת הסיכון ובצרכיו המיוחדים של כל אדם, אלא כמידע כללי בלבד. המידע שמופיע לעיל הינו מידע תמציתי בלבד, ואין בו כדי למצות או להוות תחליף להוראות כל דין, רשות מוסמכת או נהלי החברה והוא רלבנטי למועד פרסומו. * הנחת התשואה שנלקחה בחשבון הינה תשואה ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול והוצאות ניהול השקעה. ** אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי. החברה אינה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאות מכל סוג שהוא, ישירים או עקיפים, שייגרמו למי שמסתמך על האמור, כולו או חלקו. ט.ל.ח